Nygård, Torsten

Nygård, Torsten Bruno Sanfrid (f. 6/10 1919 Gamlakarleby, d. 10/12 1992 Hfrs), arkitekt. N. utexaminerades 1949 från Tekniska högskolan och praktiserade 1948-54 hos Hilding Ekelund och 1955-59 hos Woldemar Baeckman. Sin egentliga livsgärning utförde han som samhällsplanerare vid Helsingfors stadsplanekontor. N. var känd som en skicklig tecknare, och hans skisser och teckningar publicerades i många verk. Han publicerade 1974 boken Hamnar och leder i Östra Nyland med noggranna beskrivningar och egna illustrationer. I praktverket Antecknat (1985) förevigade han med teckningar och akvareller östkarelska byar, byggnader och invånare (Karelen). Postumt utgavs boken Korsu-skisser (2000), där N. tillsammans med kollegan Erik Kråkström beskrev livet vid fronten under kriget. Till den konstnärlige N:s intressen hörde även visor, och han var med sin luta och sina finurliga egna visor länge en av de bärande krafterna i Sällskapet Visans vänner i Hfrs. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.03.2012
Uppdaterat 27.03.2012