Nystadsfreden

Nystadsfreden mellan Sverige och Ryssland slöts 30/8 1721, efter förhandlingar som hade pågått sedan april detta år. Huvudförhandlare från svensk sida var riksrådet Johan Lillienstedt, medan den ryska delegationen leddes av generallöjtnant Jacob Bruce. N. avslutade stora nordiska kriget och stora ofreden samt ledde till att svenska riket störtades från sin stormaktsställning. Sverige avträdde Livland, Estland, Ösel, Dagö, Ingermanland och s.ö. Finland med Viborg. Gränsen mellan svenskt och ryskt territorium i Karelen och vidare mot n. fick i stort sett samma sträckning som Finlands östgräns av idag. (T. Kangas, Uudenkaupungin "siunattu" rauha 1721: suuren Pohjan sodan ja isonvihan päätös, 1996)


nystad.jpg

Nystadsfreden innebar för svenska riket att stormaktstiden var till ända, eftersom Karelen och provinserna s. om Finska viken gick förlorade. Nystadsfredens gräns började senare även kallas "Peter den stores gräns". Karta: Steffen Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2011
Uppdaterat 03.05.2011