ödlor

ödlor. Av egentliga ö. finns i Finland endast skogsödlan (Lacerta vivipara) med en längd om högst 17 cm. Den förekommer i hela landet, glest även i fjälltrakterna. Arten är det nordligast förekommande kräldjuret i världen. Skogsödlan lever i solig och öppen terräng av mycket olika slag. Den är aktiv från slutet av snösmältningen till september-oktober. Förökningen är ovovivipar: 5-6 ägg mognar i honans kropp och vid kläckningen i slutet av juli är ungarna upp till 5 cm långa och fullt aktiva. Skogsödlan övervintrar i murkna stubbar och i håligheter under trädrötter o. dyl. Till ödlorna räknas även ormslån eller kopparormen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import