Öhquist, Harald

Öhquist, Harald (f. 1/3 1891 Hfrs, d. där 10/2 1971), militär, generallöjtnant (1936). Ö. avlade rättsexamen 1914 och anslöt sig följande år som en av de första till jägarrörelsen. Han återvände som major till hemlandet och var under kriget 1918 chef för en jägarbataljon bl.a. vid Viborgs erövring. Ö. var därefter 1918-25 chef för Karelska gardesregementet, 1925-34 för 2. divisionen och 1934-39 för armékåren, båda i Viborg. I vinterkriget förde han som chef för II armékåren befälet på v. Karelska näset. Han var 1940-41 och efter andra världskriget (1944-51) inspekterande general. I fortsättningskrigets begynnelseskede var Ö. finländsk förbindelseofficer i det tyska högkvarteret, varefter han under tiden januari 1942-mars 1944 tjänstgjorde som befälhavare för armégruppen på Karelska näset.

Ö. var före vinterkriget förespråkare för en mera offensiv krigföring. Han utgav boken Vinterkriget 1939-40 ur min synvinkel (1949). Framträdde som pensionär såsom amatörspråkvårdare, bl.a. i Hufvudstadsbladet. Fil.dr h.c. 1950. (J. Kronlund, m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import