Österman, Hugo

Österman, Hugo Viktor (f. 5/9 1892 Hfrs, d. där 16/2 1975), militär, generallöjtnant (1935). Ö. anslöt sig 1915 till Preussiska jägarbataljonen 27, deltog i kriget 1918 som bataljonskommendör vid Tfrs och som regementskommendör vid Viborg. Ö. var 1919-25 chef för Björneborgs regemente, 1925-27 för 3. divisionen, 1927-33 inspektör för infanteriet (bitr. försvarsminister 1931 -32, tf. landshövding i Nylands län 1932) och 1933-40 befälhavare för krigsmakten. Vid krigsutbrottet 1939 fick han befälet över Karelska näsets armé, men lämnade i februari 1940 sin post på grund av operativa meningsskiljaktigheter mellan honom och överbefälhavaren.

Ö. var sedan 1941-46 inspektör för infanteriet och tjänstgjorde efter sitt avsked ur försvarsmakten sistnämnda år som vd för Elektriska arbetsgivareförbundet och Kraftverkens arbetsgivareförbund fram till 1960. Han gav 1967 ut memoarboken Frihet och försvar, som ger bl.a. hans syn på vinterkriget. (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996; P. Hartikainen, H.Ö.: sotaväen päällikkö - rakentaja ja puolustaja, 2001)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009