överstelöjtnant

överstelöjtnant, fi. everstiluutnantti, den nästhögsta stabsofficersgraden inom armén och flygvapnet. Ö. tjänstgör bl.a. som befälhavare för självständiga truppenheter, som bataljonskommendörer och stabschefer vid truppförband eller som avdelnings- eller byråchefer vid viktigare staber.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import