Paasilinna, Reino

Paasilinna, Reino Kalervo (f. 5/12 1939 Ishavet), politiker och ämbetsman, samh.dr 1995, bror till Arto o. Eino P. Han gjorde som redaktör och redaktionschef vid Rundradion 1964-74 bl.a. en rad uppmärksammade radikala dokumentärprogram för tv. Han var 1974-77 pressattaché i Moskva och 1978-82 i Washington samt 1982-89 pressråd vid utrikesministeriet. P. invaldes 1983 i riksdagen (soc.dem.) och utsågs 1989 till generaldirektör för Oy Yleisradio Ab men entledigades 1994 p.g.a. förvecklingar i samband med tv-kanalreformen året innan. Han satt åter i riksdagen 1995-96 och invaldes sistnämnda år i Europaparlamentet. Publicerat bl.a. några böcker om upplevelser under karriären och en akademisk avhandling om glasnostperioden i Sovjetunionen (1995).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009