Paloheimo, Hjalmar

Paloheimo (t. 1906 Brander), Hjalmar Gabriel (f. 17/10 1864 Kangasala, d. 29/6 1919 Loppis), affärsman. P. prästvigdes 1888, men slog sig följande år ned som jordbrukare i Loppis. Genom att anlägga sågverk, tegelbruk och kvarnar i Riihimäki med omnejd lade P. grunden till den koncern som bär hans namn. Han hade omfattande ekonomiska intressen även på flera andra håll i landet, bl.a. i sågverk i Kajana och Raumo. Arvingarna förmådde dock inte hålla helheten samman efter hans död, det av dem 1920 grundade aktiebolaget H.G. Paloheimo Oy arbetade huvudsakligen på det lokala planet.

P. var även politiskt verksam, lantdagsman inom bondeståndet vid ståndslantdagarna 1904-06 och representant för finska partiet vid enkammarlantdagarna 1907 och 1908. Han var senator och chef för livsmedelsexpeditionen i Paasikivis ministär 1918. Erhöll lantbruksråds titel 1917. (V. Annala, Kansallisromantiikka talouselämässä; H.G.P. ja hänen elämäntyönsä, 1954; P. Komsi m.fl., Omistamisen taito; perheyritykset kansakunnan rakentajina, 2002)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
affärsmän, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 08.03.2012 av Import