Pelkonen, Risto

Pelkonen, Risto Lauri Agathon (f. 19/8 1931 Idensalmi), läkare, med.o.kir.dr 1963. Pelkonen, som är specialist i inre medicin och endokrinologi samt innehar specialkompetens i försäkringsmedicin, var 1960-94 verksam vid Helsingfors universitetscentralsjukhus, bl.a. som specialistläkare i endokrinologi 1968-73 och 1975-80 samt som avdelningsöverläkare 1980-94. Hans vetenskapliga publikationer rör främst binjure- och hypofyssjukdomar. Pelkonen verkade 1967-96 som docent vid Helsingfors universitet och 1964-96 som läkare vid Försäkringsbolaget Varma, från 1970 som överläkare där. Han har engagerat sig särskilt för diabetesproblem i forsknings- och patientorganisationer.

Pelkonen erhöll professors titel 1991 och utsågs 1995 till Finlands i ordningen 12:e arkiater. Som arkiater har han deltagit livligt i diskussioner rörande etiska problem i läkarverksamhet och forskning med tungt vägande uttalanden i tal och skrift samt vinnlagt sig om fostran av unga läkare. Pelkonen blev 2000 hedersdoktor vid Tammerfors universitet. (Bror-Axel Lamberg)

PelkonenRisto

Pelkonen, Risto. Arkiatern och läkarkårens äldste har betonat betydelsen av den etiska grunden för läkarnas verksamhet. Han påminner unga läkare om att de inte vårdar en sjukdom, utan en sjuk människa. Foto: Lehtikuva Oy, M. Kainulainen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011