Pennanen, Pekka

Pennanen, Pekka (f. 24/2 1872 Kesälax, d. där 21/2 1950), jordbrukare och politiker. P. var ledamot av bondeståndet 1904-06, ungfinsk ledamot av enkammarlantdagen 1907-14 och 1917-18 samt riksdagsman 1922-44 (saml.); andre lantbruksminister 1924-25. Han tillhörde ungfinska partiets vänsterflygel men anslöt sig 1918 på realpolitiska bevekelsegrunder till samlingspartiet, eftersom han trodde att monarkin skulle segra i författningskampen. Den moderate P. var ingen stor politisk ledare men en respekterad sådan, vilket innebar att han var en lämlig person att ta över partiordförandeskapet efter J.K. Paasikivi, en befattning han innehade 1936-43. Han var samtidigt den förste bonden på posten och därmed ett slags motvikt till Kyösti Kallio. Erhöll kommunalråds titel 1930.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import