pionjärer

pionjärer, tidigare scoutliknande organisation för barn i Sovjetunionen och de övriga östblocksländerna. I Finland grundades 1945 Finlands demokratiska pionjärers förbund (Suomen demokratian pioneerien liitto, SDPL) med uppgift att bl.a. fostra barn och unga i åldern 5-15 år till klassmedvetna, mångsidigt utvecklade människor. Organisationen har överlevt kommunismens sammanbrott och verkar idag som en självständig sammanslutning i nära samarbete med Vänsterförbundet. Verksamheten omfattar bl.a. lek och organiserat friluftsliv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import