Pohjolainen, PaunoPohjolainen, Pauno Antero (f. 22/5 1949 Kuopio), målare och bildhuggare. Pohjolainen studerade 1976-80 vid Finlands konstakademis skola och debuterade som målare i en stil där han i expressionistisk anda förvandlade enkla geometriska former till objekt som såg ut att träda ut ur bildens tvådimensionella plan. I konsekvens med denna strävan att ta rummet i besittning övergick han snart till att göra först reliefer och sedan även fristående objekt i trä. Med stor skicklighet förenade han optisk illusionism med en utsökt behandling av trämaterialet i kompositioner, som småningom alltmer fick ett innehåll som alluderade till biblisk tradition. Sedan mitten av 1980-talet har han ställt ut praktiskt taget årligen och även deltagit i talrika utställningar utomlands. Han har utfört reliefarbeten för flera kyrkor och en reliefskulptur, "van Goghs gehör", för Kuopio musikcentrum (1987). (Erik Kruskopf)

Pohjolainen tilldelades Ars Fennica-priset 1997.

PohjolainenPauno

Pohjolainen, Pauno. "Suprematistiskt rum". Titeln på detta arbete, där konstnären kombinerat trä, koppar och harts, anspelar på Kaimir Malevitchs "suprematistiska" nonfigurativism. Foto: Privat samling.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), skulptörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import