Pukkila

Pukkila, kommun i Östra Nyland 30 km n. om Borgå, Södra Finlands region. Areal 145 km2, invånare 2 016 (2011).

Pukkila är ett flackt slättland kring Borgå ås mellersta lopp; huvudbygden, bl.a. Pukkila kyrkby (750 inv. 2000) följer detta vattendrag. Trots sin litenhet har kommunen inemot 180 registrerade företag, representerande bl.a. transport-, informationsteknologi- och designbranschen. Tack vare satsningar på boende och distansarbete ökar kommunens befolkning till följd av inflyttning.

Pukkila blev ca 1640 kapell under Borgå och bildade egen församling 1896; träkyrka från 1814 (M. Åkergren). (M. Saaristo, Pukkilan historia, 1985)

Pukkila

Pukkila. Kulturellt och ekonomiskt har kommunen legat inom Borgås influensområde, bl.a. beroende på möjligheten att färdas till staden längs Borgå å. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

PUKKILA2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.05.2012
Uppdaterat 10.05.2012