Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet, Kuopio, yrkesläroinrättning och utbildningscentral för räddningsbranschen. R. inledde sin verksamhet 1995, men har haft flera föregångare, vilkas existens går tillbaka ända till Befälsskolan i Hfrs 1935-1958. Institutet, som lyder under inrikesministeriet, planerar och ger yrkesinriktad grundutbildning för brand- och räddningsväsendet samt beredskapsutbildning för undantagsförhållanden. Läroinrättningen, som hör till de modernaste i sitt slag i Europa, är ritad av Mikko Heikkinen och Markku Komonen och byggdes i två skeden. Den första delen stod klar 1992 och utvidgningen 1995.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009