Raittila, Tapani

Raittila, Tapani Johannes (f. 25/12 1921 Kannus d. 2/1 2018 Helsingfors), målare. Raittila studerade 1939 och 1945-47 vid Finlands konstakademis skola. Efter några år med försök i olika riktningar fann Raittila i början av 1950-talet fram till sitt mycket personliga bildspråk med karga figurstudier och dämpade landskap, som väl karakteriserar den realistiska trenden i efterkrigstidens konst. Han har också utfört en lång rad psykologiskt träffande porträtt.

RaittilaTapani

Raittila, Tapani. Risto, olja 1967. Konstnären fångar i sina lite torrt återhållsamma pojkporträtt väl modellens tillbakadragna slutenhet. Foto: Joensuu konstmuseum, O. Turtiainens samling.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.02.2018 av Import