Rancken, Arne

Rancken, Arne Wilhelm (f. 28/6 1880 Birkala, d. 17/8 1954 Hfrs), arkitekt. R. arbetade till en början vid olika arkitektbyråer och 1906-08 som arkitekt vid Arabia fabriker. Han var även lärare i modellering vid Centralskolan för konstflit 1908-19 och i teckning vid arbetarinstitutet i Hfrs 1914-15 samt vid Svenska folkakademin i olika repriser 1912-20. R. blev 1920 föreståndare för Helsingfors stadsmuseum och verkade 1921-28 som intendent för Konstindustriella museet. Sitt huvudsakliga livsverk utförde han vid Arkeologiska kommissionen, där han tjänstgjorde som arkitekt 1922-47; bland hans arbeten där kan nämnas restaureringen av de medeltida gråstenskyrkorna i Pargas (1935-36) och Sibbo (1936-37) samt Pyhämaa träkyrka (1935, tills. m. O. Niemi). Den mångsidige R. utgav även böckerna Helsingfors genom fyra sekler (1926), en biografi över målaren Carl Anders Ekman (1927), Helsingfors från småstad till storstad (1932), Sveaborg, dess tillkomst och öden (1933), Helsingfors, stad och landsbygd (1937) samt Vördade minnen i nyländsk bygd (1950), som presenterar nyländska kyrkor, m.fl. arkitekturhistoriska arbeten. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import