Rautio, Erkki

Rautio, Erkki Ilmari (f. 5/10 1931 Hfrs), cellist och musikpedagog. Efter studier i hemlandet (Y. Selin) samt i Rom och Paris verkade R. 1955-59 som cellist i Helsingfors stadsorkester, var 1959-65 lärare vid Uleåborgs musikinstitut och 1965-94 professor i cellospel vid Sibelius-Akademin, vars rektor han var 1990-93. Han har gjort talrika solistframträdanden i hemlandet samt i Europa, USA och Fjärran östern. R. har förtjänstfullt främjat den moderna inhemska cellomusiken, bl.a. genom att uruppföra cellokonserter av Aho, Baschmakov, Bergman, Nordgren och M. Rautio. - Sonen Martti R. (f. 1962), som avlade diplomexamen i pianospel 1985 och är lektor vid Tammerfors konservatorium, har sedan 1979 gett åtskilliga klaveraftnar i Europa och Japan och även konserterat tillsammans med fadern. Sedan 1998 ledare för musikfesterna i Kimito. Även R:s bröder innehade framträdande positioner i Finlands musikliv. Matti R. (1922-86) gjorde en betydande insats bl.a. som ledare för musiklärarutbildningen vid Sibelius-Akademin, och Paavo R. (1924-2005), violinist och kapellmästare, ledde stadsorkestrarna i Uleåborg 1959-65, Åbo 1965-74 och Tammerfors 1974-87. (Fabian Dahlström)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
musikpedagoger, cellister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 19.06.2017