ready-made

ready-made, en konstterm som används för verk som består av ett eller flera vanligen industriellt tillverkade föremål. Sin konstnärliga betydelse får verken genom att lösgjorda från sitt praktiska bruk förevisas t.ex. på en konstutställning eller i ett museum. Upphovsman till de första ready-made verken var fransmannen Marcel Duchamp, vars Flasktorkare (1914) har blivit en symbol för hela genren. Verk som kommer närmast vad som kan kallas ready-made har i Finland uförts bl.a. av J.O. Mallander och Juhani Harri. (Erik Kruskopf)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
terminologi, konstverk, bruksföremål, massproduktion
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 19.06.2017 av Import