registrerat partnerskap

registrerat partnerskap, innebär att ett parförhållande mellan två personer av samma kön registreras av en borgerlig vigselmyndighet. Möjligheten att registrera parförhållanden infördes genom en lag år 2001. Lagen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att partnerskap skall få registreras samt om upplösning av r. Registrering är inte möjlig, om den ena parten redan är registrerad partner eller är gift. Släktskap är också ett hinder på samma sätt som i fråga om äktenskap. Bestämmelserna om upplösning av r. motsvarar det som gäller upplösning av äktenskap. Också rättsverkningarna av en registrering motsvarar med vissa undantag rättsverkningarna av äktenskap. På ett r. tillämpas inte bestämmelserna om makars rätt att adoptera barn och inte heller bestämmelserna om makars släktnamn. (Sten Palmgren)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
äktenskap, registrerat partnerskap, parförhållande
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 17.06.2017