Rehn, Elisabeth

Rehn, Märta Elisabeth (f. 6/4 1935 Hfrs), politiker, dipl.ekon. 1957. Rehn verkade 1960-79 inom näringslivet och invaldes sistnämnda år i riksdagen, där hon satt fram till 1995 och var ordförande i svenska riksdagsgruppen 1987-90. Som världens första kvinnliga försvarsminister 1990-95 väckte hon internationell uppmärksamhet och hade ett avgörande inflytande över att Finland ersatte sina uttjänta sovjetiska och svenska jaktplan med amerikanska Hornet.

Rehn ställde upp i presidentvalet 1994 och förlorade knappt mot segraren Martti Ahtisaari (röstandel 46,1 % mot 53,9 % i andra omgången). Hon var därefter 1995-96 medlem av Europaparlamentet, 1995-97 FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i det forna Jugoslavien och 1998 -99 undergeneralsekreterare vid FN och specialsändebud i Bosnien-Hercegovina. I presidentvalet 2000 ställde Rehn upp på nytt, men nådde med en röstandel på 7,9 % inte den andra valomgången. Utgav 1998 memoarverket Kaikki on mahdollista, minnen från 1990-talet. Erhöll ministers titel 2005. (S. Bruun, Givakt! Fru minister..., 1990; A. Kauranen/S. Saarikoski, Kolmas kierros, 1994)

RehnElisabeth

Rehn, Elisabeth. Banade väg för kvinnorna till presidentämbetet men lyckades inte själv nå ända fram. Foto: Schildts bildarkiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, försvarsministrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 17.06.2017