Rehn, Olli

Rehn, Olli Ilmari (f. 31/3 1962 S:t Michel), politiker och ämbetsman, Dr.Phil. 1996 (Oxford). R. var 1987-89 ordförande för centerns ungdomsförbund och 1988-94 vice ordförande i moderpartiet. Han satt 1991-94 i riksdagen och 1995-96 i Europaparlamentet samt var 1998-2002 kabinettschef hos Finlands EU-kommissionär i Bryssel, dit han återvände 2004 själv som kommissionär med ansvar för unionens utvidgningsfrågor. R. innehade nämnda post fram till 2010, då han utsågs till EU:s nye finanskommissionär. I slutet av oktober 2011 valdes R. till EU-kommissionens vice ordförande.

Rehn har gjort sig känd som en politiker med visioner och förmåga att realisera dem. Han försvarade osjälviskt sin vän, diplomaten Alpo Rusi, när denne 2002 av skyddspolisen anklagades för spionage. Tillsammans gav de ut boken Kylmä tasavalta (2003), en skildring av skyddspolisens märkliga agerande mot en oskyldig man.
RehnOlli

Rehn, Olli. Hans intellektuella och urbana utstrålning gjorde karriären inom Centern något törnbeströdd. Foto: Lehtikuva Oy, D. Dilkoff.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, tjänstemän (offentligt anställda), centerpartier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.12.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.06.2017 av Import