Repo, Eino S.

Repo, Eino Sakari (f. 6/9 1919 Storkyro, d. 15/12 2002 Hfrs), radio- och tv-man, fil.kand. 1948. R. arbetade på 1940- o. 50-t. inom förlags- och tidningsvärlden, var 1959-63 litterär redaktör vid tidskriften Apu och 1965-69 generaldirektör för Oy Yleisradio Ab. Han avlägsnades från sistnämnda post, sedan missnöjet med redigeringen av de s.k. samhällsprogrammen vuxit sig starkt på borgerligt håll och var 1970-74 chef för ljudradion. Utgav 1975 memoarverket Pihlajanmarjat. (P. Hemánus, Reporadion nousu ja tuho, 1972)

Hans bror, fil.kand. (1953) Ville R. (1929-2000), var 1957-63 litterär chef vid bokförlaget Gummerus och innehade 1963-79 en liknande befattning vid Weilin + Göös, där han 1979-86 var chef för bokförlagsverksamheten.
RepoEinoS

Repo, Eino S. Hade målsättningen att förnya Rundradions programpolitik då han tillträdde som generaldirektör, vilket han lyckades med till den grad att han några år senare fick lämna posten. Foto: Lehtikuva Oy, M. Kainulainen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
journalister, rundradiobolag, generaldirektörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.03.2011
Uppdaterat 13.06.2017