Rijf, Jacob

Rijf, Jacob (född 17/7 1753 Pedersöre, död 25/12 1808 Stockholm), kyrkbyggare, arkitekt, tillhörde en känd kyrkbyggarsläkt; han var son till Thomas R. (1726-1803). Sonen Carl R. (1756-1808) samarbetade med fadern. R. var den förste finländaren som studerade vid Konstakademiens civilarkitekturlinje i Stockholm 1783-84. Efter avlagd examen utnämndes han genast till länsarkitekt i Västerbotten.

R. kom sålunda att verka på båda sidor om Bottenviken; han byggde bl.a. om de medeltida kyrkorna i Pedersöre, Nedertorneå och Skellefteå. Han strävade efter en syntes mellan den gustavianska stilen och den av allmogebyggare utvecklade kyrkobyggnadsstilen. Till hans främsta arbeten hör Larsmo kyrka, som han byggde 1785-88 tillsammans med fadern; vidare märks Överkiminge, Lehtimäki och Kortesjärvi kyrkor; den sistnämnda (påbörjad 1791) är en av träkyrkoarkitekturens pärlor i Finland. Nämnas bör även Vindala kyrka, en tolvhörning av trä, uppförd 1807 enligt ritningar av R. Se även kyrkoarkitektur. (L. Smeds, Kyrkobyggarna R., 2009) (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, gustavianska tiden, personer (individer), kyrkobyggare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.05.2016 av Import