Rimpiläinen, Olavi

Rimpiläinen, Väinö Olavi (f. 12/8 1937 Siilinjärvi), kyrkoman, teol.dr 1971. R. var 1964-74 religionslärare vid olika läroverk, 1974-79 direktör för Kyrkans utbildningscentral och 1980-2000 biskop i Uleåborgs stift. På sistnämnda post vägrade han som enda evangelisk-lutherska biskop i landet att prästviga kvinnor och kom därför att personifiera motståndet mot kvinnliga präster.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biskopar, religionslärare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 12.06.2017