Rondo

Rondo, finskspråkig musiktidskrift, grundad 1963 av Musiikkivalistusyhdistys ry. och 1969-96 utgiven av Musiklärarförbundet i Finland. Sedan 1997 utges R., som är landets ledande musikjournal, av Musiikkikustannus Rondo Oy. (Fabian Dahlström)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
musiktidskrifter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 12.06.2017