Russarö

Russarö, ö i havsbandet ca 5 km s. om Hangö. En fyrbåk fanns på R. troligen redan i slutet av 1600-t. Den nuvarande fyren på öns sydspets är en viktig angöringsfyr, uppförd 1863. Ett sexkantigt torn i rött tegel bär en roterande lins på 34,2 m höjd över vattenytan; lysvidden är 16.8 sjömil. Ön befästes av ryssarna före första världskriget. En sjöolycka inträffade strax utanför R. 7/1 1936, då en av militärens bogserbåtar på väg ut till fortet kapsejsade och sjönk, varvid 8 personer drunknade.

I slutet av 1930-t. inrättades en väderleksstation, som meddelar sina observationer bl.a. till Meteorologiska institutet. Fortet på R. invecklades 1/12 1939 i eldstrid med en sovjetisk flottstyrka, sänkte en jagare och åsamkade kryssaren Kirov svåra skador. Då Hangö kustsektion indrogs 2003 övergick ön i bolaget Senatfastigheters besittning. De militära aktiviteterna fortgick dock i Finska vikens marinkommandos regi. I samband med försvarsreformen i mitten av 2000- talets första decennium blev fortet ett vaktfort.

Russaroe

Russarö. Fyrens betydelse ökade på 1870-t., då Hangö blev Finlands första vinterhamn. 1877 sattes en signalmast upp invid fyrtornet och 1884 införskaffades en dimkanon, med vilken man sköt två skott var femtonde minut vid dimmigt väder. Foto: Pekka Nikrus.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, sjöstrider, fästningar, öar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 12.06.2017