SOS-barnbyar

SOS-barnbyar. Den internationella privata barnskyddsorganisationen SOS-Kinderdorfs Finlandsavdelning grundades 1962 med namnet SOS-Lapsikylä ry. Fyra år senare öppnades den första barnbyn i Hagalund; sedermera har fem byar grundats, den nordligaste är belägen i Övertorneå och den nyaste (öppnad 2003) finns i S:t Karins. Huvudkontoret finns i Esbo. SOS-Kinderdorf grundades i Österrike 1949 av medicine studerande Hermann Gmeiner för att råda bot på den stora föräldralöshet som existerade efter andra världskriget. Grundtanken i verksamheten är att de omhändertagna barnen får möjlighet att växa upp i så familjeliknande förhållanden som möjligt; till detta hör att varje barn har en s.k. SOS-mamma (eller ett SOS-föräldrapar). Byarna består av enfamiljshus för varje familj (i Finland 6-10 st.). 2005 bodde ca 170 barn i finländska SOS-barnbyar; majoriteten av dessa är i åldern 7-17 år.

Sedan slutet av 1980-t. har den finländska organisationen deltagit aktivare i det internationella samarbetet genom att understöda utländska SOS-barnbyar. Organisationen verkar i drygt 130 länder över hela världen. Verksamheten finansieras främst genom medlemsavgifter, fadderskap och donationer. (Mä muistan sen päivän: 30 vuotta SOS-lapsikylätyötä Suomessa, red. S. Sauro/M. Tapaninen, 1992)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
välgörenhetsorganisationer, barnbyar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.06.2017 av Import