Sälgrund

Sälgrund, angöringsfyr vid sydspetsen av ön S. i hamninloppet till Kaskö, uppförd 1875 enligt ritningar av Hampus Dalström. S. var den första fyren i landet där petroleum användes som energikälla. Den består av ett runt, 25 m högt torn, målat i vita och röda horisontala fält. Fyrljuset (30,2 m ö.h.) är synligt ca 16 sjömil. Fyren automatiserades 1966. Redan på 1700-t. fanns på platsen lotsar som avlönats av staden. Lotsstationen invid fyren arbetade till 1985, då en ny lotsstation uppförts. Den gamla lotsstationen används idag för konferenser och inkvartering.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fyrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 11.06.2017