Salo, Unto

Salo, Unto Olavi (f. 10/9 1928 Tyrvis) arkeolog. S. avlade fil.kand.-examen 1955 och disputerade 1968 över kulturförhållandena i Finland under äldre romersk järnålder. S. tjänstgjorde 1958-72 som chef för Satakunnan museo i Björneborg och utnämndes 1972 till professor i finsk och jämförande arkeologi vid Åbo universitet, varifrån han pensionerades 1991. Han verkade som dekanus och förste prorektor vid universitetet och satt i professorsförbundets styrelse 1979-80 och som vice ordförande 1980-81. S. var 1959-72 även aktiv inom styrelsen för Finlands museiförbund och var 1972-80 dess ordförande. S. har lett omfattande arkeologiska undersökningar av bronsåldersgravar i Satakunta och publicerat resultaten i ett flertal verk. I sin produktion har han även behandlat bl.a. stadsväsendets uppkomst och etymologiska frågor. (Torsten Edgren)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkeologer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 30.05.2016 av Import