Scheinin, Martin

Scheinin, Martin (f. 4/11 1954 Hfrs), jurist, jur.dr 1991, son till Arje S. Han var 1987-93 forskare vid Finlands Akademi och 1993-98 biträdande professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors universitet samt blev 1998 professor i stats- och folkrätt vid Åbo Akademi. S. har i sin forskning främst uppehållit sig kring mänskliga rättigheter, bland arbeten märks Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (1991) och Våra mänskliga rättigheter (1999). Han har arbetat för de mänskliga rättigheterna även på det globala planet, bl.a. som medlem av FN:s människorättskommitté och specialrapportör för FN:s post för mänskliga rättigheter, en post han utnämndes till 2005.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jurister, statsförfattningsrätt, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 09.06.2017 av Import