Schjerfbeck Magnus

Schjerfbeck, Svante Magnus (f. 28/6 1860 Jakobstad, d. 8/5 1933 Hfrs), arkitekt, bror till Helene S. Genast efter examen vid Polytekniska institutet 1881 anställdes S. vid överstyrelsen för allmänna byggnader, där han verkade till 1927, som dess överarkitekt från 1918. S. representerade en tidstypisk och högklassig nyrenässans och ritade ett flertal märkesbyggnader, särskilt skolor och sjukhusbyggnader, bland dem Hyvinge sanatoriums huvudbyggnad (tills. m. Karl Hård af Segerstad, 1896). I huvudstaden ritade han bl.a. bostadshuset vid Norra Kajen 12 (tills. m. Sebastian Gripenberg, 1899), Riksarkivets tillbyggnad mot Snellmansgatan (1928) och de vetenskapliga sammanslutningarnas huvudbyggnad (1899, sedermera Universitetets gymnastikinstitution, num. Finlands arkitekturmuseum). S. ledde också restaureringsarbetena vid Raseborgs, Kastelholms och Kexholms slott och ritade den kejserliga fiskestugan i Langinkoski i Kotka (1889). (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 11.06.2010 av Import