Serlachius, Allan

Serlachius, Carl Allan (f. 21/3 1870 Borgå, d. 10/12 1935 Hfrs), jurist, jur.dr 1898. Serlachius var 1902-17 professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, 1917-18 ledamot av senatens ekonomiedepartement och chef för civilexpeditionen, 1918-19 finländskt sändebud i Oslo och 1923-35 justitieråd i Högsta domstolen. Som rättslärd införde han det s.k. sociologiska straffrättsbegreppet i Finland och utgav flera vetenskapliga arbeten om tillämpningen av straffrätten. Serlachius bidrog i betydande grad till att utveckla finskan som lagspråk och var bl.a. huvudredaktör för de finska juristernas språkrör Lakimies 1903-07 och 1921-35. Han var ledamot av prästeståndet 1904-06 och satt även några år (1914-17) i enkammarlantdagen (gammalfinne). Serlachius utarbetade i början av 1920-talet. ett förslag till ny strafflag, vars principer i decennier framåt påverkade lagstiftningen på området. Förfinskade 1935 sitt namn till Särkilahti.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
jurister, straffrätt, professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 27.08.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.06.2017 av Import