Serlachius, Gustaf Adolf

Serlachius, Gustaf Adolf (f. 5/11 1830 Ilomants, d. 13/6 1901 Mänttä), industriman, en av den finländska skogsindustrins banbrytare. S. var 1858-68 apotekare i Tfrs; grundade 1868 det första träsliperiet i landet vid Mänttä fors, vilket utgjorde början till storföretaget G.A. Serlachius Oy. Han gjorde en viktig insats vid uppbyggandet av vintertrafiken på Finland (för att minska skogsindustrins beroende av den ryska marknaden); bl.a. kan Hangö hamns utveckling till stor del tillskrivas hans ansträngningar. S. kom även att ha ett avgörande inflytande på dragningen av Österbottniska banan, som i enlighet med hans önskningar i sin ursprungliga sträckning byggdes ö. om Näsijärvi. Erhöll kommerseråds titel 1896. (T. Keskisarja, Vihreän kullan kirous, 2010)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.01.2011 av Import