Sievers, Richard

Sievers, Klas Richard (f. 21/6 1852 Hfrs, d. där 9/11 1931), läkare, med.o.kir.dr 1886. Sievers blev 1888 docent i invärtes medicin vid Helsingfors universitet och var 1890-93 överläkare vid Diakonissanstalten i Hfrs samt 1895-1906 överläkare vid Maria sjukhus. Han var en banbrytare i kampen mot tuberkulosen, grundade 1907 Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland och var dess ordförande fram till 1928. Som generaldirektör för Medicinalstyrelsen 1906-11 ledde Sievers framgångsrikt utvecklingen av sjukhusväsendet; han avskedades av politiska skäl för de åtgärder han vidtagit med anledning av en rysk kolerasmitta som hotat landet 1908-10. Han var 1914-27 överläkare vid livbolaget Kaleva och upprätthöll en omfattande privatpraktik. Regeringen gav honom 1918 i uppdrag att organisera sjuk- och hälsovården i lägren för röda fångar. Erhöll 1923 professors och 1928 arkiaters titel. - Hans son, med.o.kir.dr (1928) Olof Sievers (1899-1982), var 1932-44 docent i serologi respektive bakteriologi och serologi vid Helsingfors universitet. Han anställdes 1944 vid Göteborgs stads bakteriologiska laboratorium och var dess chef 1952-64; docent i bakteriologi och immunologi vid Göteborgs universitet 1956-65. Erhöll professors titel (i Sverige) 1967.

SieversRichard

Sievers, Richard. Pionjär i kampen mot tuberkulosen och ordförande i styrelsen för Nummela sanatorium fram till 1929. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.07.2010
Uppdaterat 08.07.2010