Sigismund

Sigismund (1566-1632), konung av Polen och Sverige, son till Sveriges konung Johan III och den polska prinsessan Katarina Jagellonica. S. uppfostrades i moderns katolska religion. Han blev 1587 kung i Polen samt 1592 även i Sverige. Efter ett besök i Sverige återvände han till Polen hösten 1594 och lämnade den svenska regeringsmyndigheten splittrad mellan hertig Karl, som anförde oppositionen mot S., riksrådet och ett antal inflytelserika ståthållare, främst Klas Fleming, som var en av kungens förtrogna. S. kunde dock inte förhindra att hertig Karl snart blev rikets verkliga styresman och förlorade allt inflytande, sedan han med vapenmakt sökt återta Sverige och lidit nederlag vid Stångebro i september 1598. Han förklarades avsatt av ständerna 1599. I Finland höll man dock fast vid honom, vilket fick allvarliga följder för den finländska adeln, sedan hertig Karl avgått med segern. (L-O. Larsson, Arvet efter Gustav Vasa, 2005)
Sigismund

Sigismund, kung av Polen och Sverige. Hans valspråk lydde: Konungens hjärta i Herrens hand. Av himmelen ges det höga. Porträtt i Finlands nationalmuseum, kopia i bröstbildformat av ett från ca 1630 härstammande ryttarporträtt av okänd konstnär på Gripsholm i Sverige. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kungar, svenska tiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2017 av Import