Sihvo, Aarne

Sihvo, Aarne (f. 22/11 1889 Vederlax, d. 12/6 1963 Hfrs), militär, general av infanteriet (1946), agr.o. forstkand. 1936. Sihvo anslöt sig 1915 till Preussiska jägarbataljonen 27, utmärkte sig under kriget 1918 som kommendör för Karelska armégruppen och blev något av en folkhjälte för sina insatser på Vuoksenfronten; avancerade härvid från kapten till överste (vid 28 års ålder, Finlands yngste överste genom tiderna) och divisionschef. Han tog avsked 1918 och var följande år befälhavare för den misslyckade Aunusexpeditionen. Sihvo återinträdde i tjänst och var bl.a. chef för Krigshögskolan 1924-26, befälhavare för krigsmakten (officerskonflikten) 1926-33, generalinspektör i försvarsministeriet 1933-38 och befolkningsskyddschef 1938-46 (luftvärnskommendör i Högkvarteret under fortsättningskriget). Hans karriär kröntes med utnämningen till kommendör för försvarsmakten (1946-53). Sihvo spelade enligt vissa obekräftade utsagor en central roll i samband med ryktena om en förestående kommunistisk kupp våren 1948; hans insats skall ha bestått i att preventiva åtgärder blev vidtagna. Han saknade inte politiska ambitioner; var riksdagsman 1919-20 (framstegsp.), medlem av försvarsrådet 1926-33 och tillhörde den finländska delegationen vid fredsförhandlingarna i Paris 1946. S. utgav bl.a. memoarer, Muistelmani (2 bd, 1954-56). (J. Kronlund m.fl., Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 1988; V. Saarikoski, Keskustajääkäri Aarne Sihvo, 1997, Elon mainingit: jääkärikenraali A.S. 1889-1963, 1998)

Sihvos bror, jägarfänriken Sam(uli) Sihvo (1892-1927), är främst känd som författare till sångspelet Jääkärin morsian (Jägarens brud, 1921, filmatiserad 1931 och 1938), en av de framgångsrikaste pjäserna under tiden mellan de båda världskrigen. En annan bror till Sihvo, jägaröverste (1938) Jussi (Johannes) Sihvo (1891-1949), var under fortsättningskriget befälhavare för 10. Divisionen, som var förlagd till Karelska näset och fick ta emot hela trycket av det överraskande sovjetiska anfallet försommaren 1944. Söner till honom är generallöjtnant (1978) Aarno Sihvo (1922-91), som tjänstgjorde inom gränsbevakningsväsendet 1945-55 och 1978-82 var dess kommendör, och generalmajor (1992) Sami Sihvo (f. 1932), som var chef för Kadettskolan 1981-88 och för Helsingfors militärdistrikt 1990-93. (Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996)SihvoA.jpg

Sihvo, Aarne. Var befolkningsskyddschef 1938-46 och luftvärnskommendör vid Högkvartert under fortsättningskriget. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.12.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 02.12.2009 av Import