Skärgårdens ringväg

Skärgårdens ringväg, som löper från Gustavs över Iniö, Houtskär, Nagu och Korpo till Pargas, öppnades 1996 för trafik under turistsäsongen (maj-september), sedan en färja satts in mellan Houtskär och Iniö. Rutten är betydelsefull för den lokala turismnäringen och har en längd på totalt ca 250 km. Skärgårdsvägen (regionalväg 180) som förbinder v. Åboland med Åbo började byggas kort efter andra världskriget och blev färdig i hela sin längd 1960. Vägen, som är en del av S., går över Pargas och Nagu till Korpo (75 km); tidigare räknades även färjpasset till Houtskär (118 km) dit.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
färjor, Skärgårdens ringväg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.01.2011
Uppdaterat 07.06.2017