Skärgårdshavets nationalpark

Skärgårdshavets nationalpark, som består av öar och vattenområden i statens ägo från Hangö västra fjärd till Skiftet, inrättades 1983. Skärgårdshavets nationalpark förvaltas av Forststyrelsen och omfattar i dag ett område på 500 km2. Nationalparken skiljer sig dock från andra nationalparker i och med att området inte är enhetligt. Bland de skyddade land- och vattenområdena finns privatägda holmar och skär som bebos av både fasta invånare och sommargäster. Dessutom utnyttjas en del av området av försvarsmakten.

Skärgårdshavets uppgift är att skydda naturen och kulturen i Skärgårdshavet, att trygga det traditionella nyttjandet av naturen, att bevara en levande skärgård och främja miljöforskningen. Många av de viktiga skyddsobjekten i parken är kulturlandskap och deras "skydd" kräver fortsatt skötsel. Skärgårdshavets nationalpark utgör även kärnan i Skärgårdshavets biosfärområde (gr. 1994), som är en del av UNESCO:s tvärvetenskapliga forsknings- och kulturprogram Man and the biosphere. (M. Valta, Skärgårdens nationalpark, 1982; L. Lindgren, Skärgårdens nationalpark, 1986; K-E. Löfgren, Sevärdheter i skärgården: Skärgårdshavet, 2002; M. Lappalainen, Skärgårdens nationalpark: en jungfrudans av öar, 2004)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skärgårdar, nationalparker
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.09.2010
Uppdaterat 07.06.2017