skrakar

skrakar (Mergus), andfågelsläkte med tre arter i Finland. Storskraken (M. merganser) häckar i hela landet, dock med betoning på insjöområdena. Häckar helst i ihåliga träd och gärna i stora holkar (öppning 12 cm, vidd 25-30 cm). Totalbeståndet är ca 30 000 par (1998). Småskraken (M. serrator, kallas ofta även pracka) förekommer också i hela landet, men beståndet vid kusterna är större än hos den föregående (totalt ca 30 000 par 1998). Salskraken (M. albellus), som också gärna häckar i holkar, är en nordlig art, vars huvudförekomst omfattar Lappland och Kuusamotrakten. Ströfynd också längre söderut. Häckande bestånd ca 1 800 par (1998).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skrakar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Import