Skuru

Skuru, fi. Pohjankuru, järnvägsstation 9 km v. om Karis (i Pojo) vid banan Karis-Åbo, som byggdes 1896-98. Banan gick genom landets första järnvägstunnel, längd 156 m, som 1964 ersattes med en 394 m lång tunnel. I samband med att järnvägen Karis-S. fick en ny sträckning ersattes den ytterligare 1990-91 med en ny 200 m lång tunnel. Alla tre tunnlarna går sida vid sida genom samma berg.

S. hamn vid Pojoviken har alltsedan 1600-t. betjänat främst industrierna i trakten. Under ångbåtseran, från 1860-t. fram till tiden mellan världskrigen, anlöptes den även av passagerarfartyg. En 5,5 km lång smalspårig järnväg förband tidigare S. med Fiskars. Banan togs i bruk 1891 och revs 1952. Till Åminnefors (2,2 km) drogs en smalspårig järnväg 1928; den revs 1958. (P-O. Blomqvist, Transporter i Pojo genom tiderna, 2001)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hamnar, järnvägsstationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.10.2010
Uppdaterat 07.06.2017