Smolna

Smolna, benämning på den byggnad vid S. Esplanaden i Hfrs som rymmer statsrådets festvåning. Byggnaden, som stod färdig 1824, uppfördes ursprungligen som bostad åt inspektören för finska militären (enl. ritn. av C.L. Engel). 1828 inrymdes universitetet där efter flyttningen från Åbo, och från 1832 tjänstgjorde byggnaden som generalguvernörsresidens. I januari-april 1918 hade de röda sitt högkvarter i detta hus, som då fick spenamnet S. på grund av att revolutionsledningen i Petrograd för samma ändamål lagt beslag på Smolnyjinstitutet, en känd skola för unga adelsdamer. (K. Pyökkö, Statsrådets festvåning, 1980)

Smolna

Smolna. Pelarkolonnerna i vestibulen bär upp ett vackert kupolvalv. Det öppna trapphuset dominerar i byggnadens mittaxel. Byggnaden har genomgått ett flertal ombyggnader och togs i bruk som statsrådets festvåning 1964. Foto: Lehtikuva Oy, T. Wennström.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
regeringar, Statsrådets festvåning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.06.2010
Uppdaterat 07.06.2017