snok

snok ( Natrix natrix), ormart, i allmänhet lätt att känna igen på de gula nackfläckar som tydligt avtecknar sig mot den mörka kroppen. Teckning och färg varierar rätt kraftigt och en del exemplar saknar de gula nackfläckarna. Längden är vanligen 70-90 cm - det största exemplar som påträffats i Finland mätte 149 cm. S. är vanlig i framför allt s.v. Finland, men betydligt fåtaligare i mell. Finland upp till trakten av Uleåborg. Lägger ägg i t.ex. lövhögar, komposter och strandvallar. Lever främst av grodor och fiskar, utmärkt simmare och dykare. S. är inte giftig.

Hasselsnoken ( Coronella austriaca) förekommer endast på Åland, där den är mycket sällsynt. Beige grundfärg med en teckning som något påminner om huggormens, nämligen bruna fläckar i två rader på sidorna, ofta en mörk rand från nosspetsen under ögat till nacken. Fjällen saknar de övriga finländska ormarternas längsgående "köl" (arten kallas därför också slätsnok). Som fullvuxen vanligen 50-60 cm lång. Den är en skicklig klättrare och lever av ödlor och smågnagare. Hasselsnoken fridlystes på Åland 1972. Sedan 1983 är s. och hasselsnok fridlysta i hela landet.

Snok

snok. Snokens grundfärg är olivgrå, brungrå, grågrön eller helt svart. Förr trivdes snokarna invid lantgårdar där de ansågs sprida lycka bland boskapen. Foto: Luonnonkuva-arkisto, V. Jouko.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
snokar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.07.2009 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 07.06.2017 av Import