social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet, till 1968 socialministeriet, handlägger ärenden rörande främjandet av hälsa och social välfärd samt förebyggandet av sjukdomar och sociala problem, socialservice och hälsovårdsservice, läkemedelsförsörjning, hälsoskydd och övervakning av strålskador och kemikalier samt genteknologisk kontroll, vidare utkomstskydd, försäkringsverksamhet, arbetarskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vid ministeriet finns en administrativ avdelning, en försäkringsavdelning, en hälsoavdelning, en familje- och socialavdelning, en ekonomi- och planeringsavdelning samt en arbetarskyddsavdelning, som är förlagd till Tfrs.

Inom ministeriets förvaltningsområde arbetar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar, bl.a. Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes), Strålskyddscentralen, Prövningsnämnden, Arbetslöshetsnämnden, Arbetarskyddsfonden, Rättsskyddscentralen för hälsovården, Institutet för arbetshygien, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Försäkringsinspektionen.

S. inrättades 1917 som socialexpeditionen i kejserliga senaten för Finland; ministerium sedan 1918. En till ministeriet ansluten, men till sin organisation fristående nykterhetsavdelning övervakade förbudslagens efterlevnad på 1920- o. 30-t. Ministeriet övertog 1968 ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna. (P. Haatanen/K. Suonoja, Suuriruhtinaskunnasta hyvinvointivaltioon: sosiaali- ja terveysministeriö 75 vuotta, 1992)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
socialvård, hälsovård, ministerier, sociala problem, jämställdhet, arbetarskydd, hälsoskydd, kemikalier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 07.06.2017 av Import