Söderlund, Jan

Söderlund, Jan - Henrik Göran (f. 24/10 1937 Hfrs), arkitekt, utexaminerades 1965 från Tekniska högskolan och verkade där som forskningsassistent 1967-69 och som professor i byggnadslära 1995-2002. S. inledde tidigt egen praktik; företrädde i sina arbeten en avskalad och modulinriktad modernism utan dekorativa element. Som delägare i arkitektbyrån Söderlund-Valovirta erhöll han pris i flera nationella arkitekttävlingar och har på basis av segrande förslag ritat bl.a. Åbo studentby (1969-79) och Joensuu universitet (tills. m. Erkki Valovirta, 1969). S. fortsatte 1981 med egen praktik fram till 1995, då han grundade arkitektkontoret SARC tillsammans med den yngre kollegan Antti-Matti Siikala. SARC har blivit känt för den rätlinjiga och tekniskt betonade betong-, stål- och glasarkitektur, som blev populär mot slutet av 1990-t. Till S:s främsta arbeten i denna genre kan räknas Sanomahuset i Hfrs (1999), Soneras huvudkontor i Hfrs (2000) och Konehuset vid Kägelviken i Esbo (2001), samtliga tillsammans med Antti-Matti Siikala. S. har även planerat renoveringarna och ombyggnaden av f.d. Helsingfors aktiebanks huvudkontor till World Trade Center i Hfrs (1995), Sinebrychoffs bryggeri vid Sandvikstorget i Hfrs till huvudkontor för Sampo-Liv (1999) och det s.k. Rakehuset vid Skillnaden i Hfrs (2005). S. var 1974-80 ordförande för Finlands arkitekturmuseum. Erhöll statens pris för byggnadskonst 1997. (Patrick Eriksson)

SoederlundJan

Söderlund, Jan. SARC:s byggnad för Kone Oyj (2001) i Kägelviken i Esbo reser sig 18 våningar över marken. Högst upp avtecknar sig en genomskinlig kub som är en takterrass med vidunderlig utsikt. Genom de transparenta dubbelglasen kan man se hissmekanismen arbeta. Foto: Lehtikuva Oy, P. Sakki.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.07.2009
Uppdaterat 20.07.2009