Södra Karelen

Södra Karelen, fi. Etelä-Karjala, landskap i sydöstra Finland; omfattar s. delen av det historiska landskapet Karelen. Landskapets område fastställdes slutgiltigt genom ett statsrådsbeslut av 1998. Enligt detta omfattade Södra Karelen 12 kommuner fördelade på tre ekonomiska regioner, nämligen Villmanstrand, Västra Saimen och Imatra. Numera omfattar landskapet 10 kommuner sedan Joutseno (2009) och Ylämaa (2010) förenats med Villmanstrand. Landskapsförbundet för Södra Karelen (nuv. Etelä-Karjalan liitto, gr. 1954) i Villmanstrand administrerar landskapet. Areal 5 613 km2, 134 019 inv. (2009). Näringsstruktur 2007: jord- o. skogsbruk 4,8 %, industri 28,4 %, service 65,8 %.

Södra Karelen är huvudsakligen beläget s. om Salpausselkä kring s. Saimen. Geografiskt tillhör landskapet dels sjölandet, dels kustlandet, även om det ingenstans når fram till havet. Dess s. delar upptas av en kuperad bergsbygd med talrikt förekommande branta rapakivihöjder, som mot n. och n.o. övergår i en backig, av sjöar splittrad terräng. Dominerande trädslag är i s. gran, i n. tall. Myrmarker upptar 10-20 % av landarealen, bland större myrar märks Konnunsuo.

Den tätaste bebyggelsen (bl.a. städerna Villmanstrand och Imatra) finns utmed Saimens s. strand, där även huvuddelen av områdets industri (övervägande skogs- och metallindustri) arbetar. Landskapet är en betydande energileverantör med flera stora kraftverk i Vuoksen (bl.a. Imatra och Tainionkoski), till vars insjösystem flertalet sjöar och vattendrag hör. Vattenlederna har betydelse för turisttrafiken; Saima kanal betjänar därtill godstrafiken.

SoedraKarelen

Södra Karelen hör till de områden som stympades av gränsdragningarna under och efter andra världskriget. Kartan visar kommunindelningen före 2009. Sedan dess har Joutseno och Ylämaa förenats med Villmanstrand. Karta: Arttu Paarlahti.

SKarelenbef.jpg

Befolkning. Diagram: Magdalena Lindberg.

Aktörer
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, landskap (administrativa områden), skogsindustri, metallindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.06.2010
Uppdaterat 07.06.2017