Södra Savolax

Södra Savolax, fi. Etelä-Savo, landskap i ö. Finland. Landskapets utbredning fastslogs genom ett statsrådsbeslut av 1998. Enligt detta omfattade Södra Savolax 20 kommuner fördelade på fyra ekonomiska regioner, nämligen S:t Michel, Juva, Nyslott och Pieksämäki. Numera består landskapet av 17 kommuner sedan Haukivuori (2007) förenats med St: Michel, Pieksänmaa (2007) med Pieksämäki och Savonranta (2009) med Nyslott. Landskapsförbundet för Södra Savolax (nuv. Etelä-Savon liitto, tidigare Mikkelin läänin maakuntaliitto, gr. 1936) i S:t Michel administrerar landskapet. Areal 13 983 km2, 155 568 inv. (2009). Näringsstruktur 2007: jord- o. skogsbruk 9,1 %, industri 24,3 %, service 65,3 %.

Geografiskt tillhör Södra Savolax sjölandet. Ytbildningen är växlande och terrängen i allmänhet starkt kuperad (medelhöjd över havet 100-125 m). Södra Savolax är en av landets sjörikaste bygder; sjöarna upptar ca 20 % av totalarealen och har en ytterst invecklad strandkontur. De flesta sjöar (bland vilka märks Haukivesi och delar av Orivesi, Puruvesi, Pihlajavesi och Egentliga Saimen) ingår i Vuoksens sjösystem.

Industrin företräds av bl.a. livsmedels-, skogs- och metallindustri, samt en del grafisk industri. Större befolkningscentra är S:t Michel, Nyslott och Pieksämäki. (A. Hämäläinen, Etelä-Savo Järvi-Suomen sydän, 2002)

SoedraSavolax

Södra Savolax har i likhet med grannlandskapet i söder (Södra Karelen) haft en negativ befolkningsutveckling under de senaste decennierna, vilket beror bl.a. på det perifera läget. Karta: Arttu Paarlahti.

SSavolaxbef.jpg

Befolkning. Diagram: Magdalena Lindberg.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
landskap (fysiska helheter)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.06.2010
Uppdaterat 06.06.2017