sotning

sotning utförs i brandsäkerhetssyfte, för att spara energi samt värna om människans hälsa och miljön. Det lokala räddningsväsendet beslutar hur sotningstjänsterna skall ordnas i dess område. Av dem som utför s. krävs yrkesexamen för sotare. Till sotarens uppgifter hör även att rengöra ventilationssystemen. S. genomförs i privatägda fastigheter med 1-3 års mellanrum, beroende på uppvärmningsform och hur mycket fastigheten används. Om en fastighets eldstäder och rökgångar inte varit i bruk på över tre år bör en sotare granska dem och vid behov genomföra s.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sotning, brandsäkerhet, fastighetsskötsel
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2017