sportdykning

sportdykning. Idrotten utövades till en början enbart som hobby, men utvecklades efter andra världskriget på tävlingsnivå. Frankrike och England var ledande länder i s., som ökade snabbt i popularitet. Den första klubben i England grundades 1953, och 1956 tillkom Finlands sportdykarförbund (Suomen urheilusukeltajain liitto), som 1973 anslöt sig till dåvarande FRIF. Internationell status fick sporten 1959, då Internationella sportdykarförbundet, Conféderation mondiale des activités subaquatiques grundades i Paris.

1963 arrangerades den första finländska tävlingen i dykorientering, som 1965 fick FM-status. Den kanske viktigaste sportdykningsgrenen är undervattenspolo (populärt kallad u-rygby, fi. uppopallo), som började spelas på FM-nivå 1977 och blev OS-gren 1980. Av andra grenar kan nämnas harpunfiske (FM sedan 1965), distanssimning (sedan 1966), tävlingsdykning på tid (25 el. 50 m) och fotodykning. (Ingmar Björkman)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
sportdykning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2017