Stansvik

Stansvik, herrgård på sydsidan av Degerö i Hfrs, ägs sedan 1938 av staden. Huvudbyggnaden, en tvåvånings träbyggnad, uppfördes troligen 1803-04 på mark som 1798 avskilts från Degerö gård. Den används i dag som weekend- och semesterhem för stadens tjänstemän. I den vackra parken finns två mindre villabyggnader, den ena ritad av C.L. Engel. S. ägdes tidigare av målaren Emanuel Thelning (1805-17) samt släkterna Edelheim (1817-55) och von Willebrand (1855-1938). Malmfyndigheter (bl.a. järn, koppar och silver samt asbest) är kända sedan 1600-t. på S.; silver upptäcktes 1766. En järngruva upptogs på 1780-t., men driften inställdes snart på grund av att malmen var obrukbar. Fyndigheten exploaterades senare i statlig regi på 1830-t. (P. Nyberg, Herrar och herrgårdar, 1941, B. Lönnqvist, Gamla gårdar i Helsingforstrakten, 1995)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.06.2017 av Import