statsråd

statsråd, av republikens president utdelad hederstitel, är (jämte bergsrådstiteln) belagd med den högsta stämpelskatten av alla honorära titlar. I det kejserliga Ryssland och därmed även i det autonoma storfurstendömet Finland fanns, utom titeln s., även den högre titeln verkligt s.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hederstitlar, statsråd, stämpelskatt
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 05.06.2017 av Import